Trädgård och grönytor

Miljövänlig skötsel av trädgård- och grönytor

Vi har experter på naturvård och artbevarande insatser som är kopplade till oss. Dessutom har vi trädgårdsmästare som kan hjälpa till med allt från planering och anläggning till underhåll av trädgården.

Miljövänlig teknik

På Balton har vi batteridrivna verktyg för all typ av trädgård. Sly röjer vi gärna med ett särskilt manuellt verktyg som drar upp sly med rötterna. Det har låg miljöeffekt, är mer effektivt och hindrar sly från att komma tillbaka.

För att minska miljöpåverkan använder vi oss av en batteridriven, radiostyrd robot vid gräsklippning. Den låga vikten gör att den har en mindre påverkan på marken, och ger användaren en mer ergonomisk arbetsmiljö. Dessutom är den betydligt tystare än en vanlig gräsklippare och kan användas utan att störa närmiljön. 

Trädgårdsmästare

Vi har avtal med trädgårdsmästare som kan arbeta med alla aspekter av trädgård.

Kontakta oss för mer information om våra tjänster: