Förvaltning

Ekonomisk förvaltning

Ekonomisk förvaltning, hel eller delvis. Vi kan hjälpa er med att ta fram underhållsplaner. Om er förening vill genomföra investeringar eller större projekt kan vi hjälpa till med projektledning i hela eller i delar av projektet.

Helhetslösningar

Inom en förening möter man olika typer av utmaningar, både det som hör till vardagen och de av mer oväntad karaktär. Vi erbjuder smarta helhetslösningar, så att ni som förening inte behöver vända er till olika partners beroende på vilka problem ni vill lösa.

Exempel på anpassade helhetslösningar:

 • Förvaltning. Anlita oss för total förvaltning av er förening, eller välj ut de delar som står för era största utmaningar och låt istället oss ta hand om det.
 • Juridik. Anlita oss för avtalsskrivning, kontroll av regeluppfyllnad eller juridisk rådgivning.
 • Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA). Enligt lag har alla fastighetsägare det yttersta ansvaret för att se till att byggnaden lever upp till regler och brandskyddsförordningar. Kontakta oss om det systematiska brandskyddet, så att ni och alla boende i föreningen kan känna sig trygga.
 • Energioptimering och rådgivning. En av våra grundstenar är att alltid ha ekoperspektivet i åtanke i det vi gör. Vi erbjuder möjligheten att gå igenom er fastighet och identifiera förbättringsåtgärder i er elförbrukning och på detta sätt både sänka kostnader och minska miljöpåverkan.
 • Solpaneler. Det finns många fördelar med solpaneler för er som förening, och ännu fler för vårt klimat. Vi hjälper er från planering till montage av panelerna så att ni alltid har stöttning på vägen.
 • Städ. Vi sköter städning av alla gemensamma ytor.
 • Yttre underhåll. Allt arbete kring trädgård och grönytor tas om hand efter säsong.
 • Rörläggning. För vanligt underhåll eller akuta åtgärder har vi rörläggare som står redo att rycka ut.
 • Eltjänster. Våra auktoriserade elektriker underhåller och utför elarbeten i era fastigheter.
 • Finsnickeri. Vill ni beställa specialanpassade lösningar till er fastighet har vi våra duktiga snickare som kan lösa det mesta.
 • Utbildningar. Vi vill dela med oss av vår erfarenhet och kunskaper, och därför erbjuder vi kurser inom våra kompetensområden. Vår kurs inom föreningskunskap och självförvaltning ger er förening den grund ni behöver för att kunna utföra ert arbete.

Kontakta oss för mer information om våra tjänster: