Ängsskötsel

Vi är en del av Slåtteralliansen – en sammanslutning av små företag och enskilda firmor som är verksamma i VG-regionen inom ängsskötsel och naturvård.

Förutom att en väl underhållen äng är fantastiskt vacker är den viktig för den biologiska mångfalden och är ett utmärkt sätt att öka den även på mindre områden. En äng ger livsmöjligheter till hundratals arter av växter, insekter och djur som tyvärr håller på att försvinna idag.

Vårt finaste verktyg är lien. Den är skonsam både för miljön och för de allra flesta ängsarter som vi vill bevara. På större områden där det är lämpligt händer det att vi använder slåtterbalk. Det är en batteridriven, radiostyrd robot som är skonsam mot miljön, marken samt de flesta av ängens små invånare då operatören kan gå bredvid och se vad som finns framför roboten.

Våra uppdragsgivare är huvudsakligen kommuner och landsting men även mindre företag och markägare. 

Kontakta oss för mer information om våra tjänster: