Varför Balton?

Specialister på små verksamheter

Balton AB har specialiserat sig på fastighetsnära tjänster för små företag, bostadsrättsföreningar och mindre offentliga uppdrag. Vi vill inte bara vara en entreprenör, vi vill vara en partner och medarbetare för din verksamhet!

Balton präglas av hög kompetens, allsidighet och tillgänglighet. I små verksamheter gäller det att vara beredd på det mesta och tänka både förebyggande och långsiktigt. Detta tar vi med oss i våra uppdrag och genom ett nära samarbete hittar vi lösningar för bästa resultat.

Ekologisk hållbarhet

Miljön är central i Baltons verksamhet, där vi ställer höga krav på oss själva för att minska vår egen och våra kunders miljöpåverkan. Vår målsättning är att göra bra val samt investera i maskiner med minimala utsläppsnivåer och låg miljöpåverkan. Vår inställning är att om entreprenadbranschen skall ställa om så måste det också finnas företag som är beredda att skapa efterfrågan på miljövänliga maskiner och fordon.

I vissa fall är det svårt att nå ända fram till bästa möjliga miljöstandard. Det gäller till exempel våra arbetsbilar. Då gör vi en sammanställning om varför, en plan för hur vi skall använda maskinen eller fordonet med minskad miljöpåverkan samt en målsättning för hur vi skall kunna nå högre miljökrav i framtiden. Fram tills dess co2-kompenserar vi för våra utsläpp.

När vi arbetar med grönytor arbetar vi ofta med biologisk mångfald och artbevarande insatser. Vi har bland annat specialiserat oss på ängsskötsel som kan öka den biologiska mångfalden mångfalt jämfört med till exempel en gräsmatta eller en yta med högt gräs och sly. Långsiktighet och hållbarhet är vår idé för grönytor. Vårt finaste verktyg är lien som är skonsam för miljön och det bästa alternativet för många ängsblommor. Vi arbetar med slyröjningsverktyg som drar upp slyet med roten snarare än lämnar små kvistar som kan ge nya skott.

Eftersom vi satsar på batteridrivna maskiner och handverktyg så minskar vi också ljudföreningar.

Social hållbarhet

För Balton AB finns det en ledstjärna. Ge människor en chans! Det finns många människor i vårt samhälle som har svårt att få en chans att komma in i arbetslivet och utveckla sin förmåga. Vi är villiga att satsa på den som har viljan men mycket annat emot sig. För våra kunder betyder det att man kan möta personer i verksamheten som håller på att lära sig svenska, som arbetstränar eller som är på sitt livs första jobb. Det alla har gemensamt är drivet att alltid lämna efter sig ett väl utfört arbete de kan känna sig stolta över.

Balton AB har självklart nolltolerans för diskriminering av alla slag.

Samtidigt favoriserar vi småföretag och det lokala i våra externa samarbeten. Vi är ett mindre företag och vi vet att småföretag går den där extra milen. Den attityden finns på Balton och vi ser att den också finns hos våra underleverantörer. Vi ställer höga krav på social och ekologisk hållbarhet även hos våra underleverantörer men små företag i sig stärker också den sociala hållbarheten. Vi vet att vårt samarbete gynnar familjer och den lokala arbetsmarknaden.