Anpassad fastighetsskötsel för mindre föreningar. Få hjälp med löpande tillsyn, underhåll och praktisk skötsel, samt reparation och installation efter behov.

Trädgårdsskötsel med miljön i fokus. Våra trädgårdsmästare hjälper dig med allt från planering och anläggning till underhåll av trädgården, där naturvård och artbevarande metoder styr.

Vi kan hjälpa dig med allt från planering och anläggning till underhåll, slåtter och artinventering.

Även Västsverige kan emellanåt drabbas av snö och is som måste tas om hand för att förhindra olyckor. Vi tar hand om skottning och halkbekämpning i trappor, gångar och uppfarter med miljövänliga metoder.

Ekonomisk förvaltning och projektledning. Vi hjälper dig ta fram en underhållsplan, och vid större projekt kommer vi in som projektledare.