Fastighetsskötsel

Vi arbetar med all typ av skötsel som ingår i en fastighet.

Som marknaden ser ut idag betalar en mindre förening för samma tjänster som ett stor förening, trots att behoven ser annorlunda ut. Dessutom kräver en liten förening en flexibilitet där det oväntade kan hända, och som kanske faller utanför ett standardavtal.

Balton specialiserar sig på mindre bostadsrättsföreningar och hyreshus där vi anpassar oss till de särskilda behoven som detta kräver. Våra anställda fastighetsskötare kommer själva från denna bakgrund och är väl införstådda i vad det innebär och kan därför anpassa skötseln efter behov.

  • Vi har en fastighetsskötare som arbetar löpande med tillsyn, underhåll och praktisk skötsel av huset eller fastigheten.
  • Vi kan också ta oss an tillfälliga uppdrag som innebär installation, reparationer eller underhåll.

Kontakta oss för mer information om våra tjänster: