Projektledning

Anpassade projektledningstjänster för stora eller små uppdrag

För att säkerställa att ett projekt ska gå i mål krävs det att det samordnas av en arbetsledare som har rätt kompetens och verktyg för uppgiften. Många gånger finns behovet för förbättringsåtgärder och utvecklingsprojekt inom ett företag för att på längre sikt öka lönsamhet och produktivitet, men kunskapen bland arbetsstyrkan är antingen begränsad, eller behövs på annat håll inom verksamheten.

Via Balton kan ert företag hyra in en projektledare som konsult för stora eller små projekt, där denne får det översiktliga ansvaret för uppdraget, från start till mål. Några vanliga exempel på projekt där ett företag med fördel kan hyra in en projektledare kan innefatta:

  • introduktion av nya IT-system
  • kartläggning av kompetens och implementering av utbildningssatsningar
  • förbättringsåtgärder av arbetsmiljö
  • ombyggnadsprojekt
  • förändring- och utvecklingsprojekt

Kontakta oss för en gemensam diskussion om vad vi kan göra för just er och era framtida projekt.

Kontakta oss för mer information om våra tjänster: